News powiązane z Colliers

2018-05-29 | 06:00
Infrastructure
Record-breaking results on the investment land market in Poland. Transactions have exceeded PLN 5 bn in value. News powiązane z Colliers

Record-breaking results on the investment land market in Poland. Transactions have exceeded PLN 5 bn in value.

The value of transactions on the investment land market has crossed the threshold of PLN 5 bn, making this the best result since 2006. Purchases with the highest value involved the housing segment. Investors were particularly interested in land in need of revitalisation, located on the outskirts of large cities and close to the city centres. In 2017 and during the first quarter of this year, we have also observed an increased demand in the hospitality segment. Despite concerns surrounding the new legislation, the current year may be even better than the last one, as assessed by Colliers International experts.
more
2018-04-23 | 06:25
Infrastruktura
Rekordowe wyniki na rynku gruntów inwestycyjnych. Transakcje przekroczyły 5 mld zł

Rekordowe wyniki na rynku gruntów inwestycyjnych. Transakcje przekroczyły 5 mld zł

Wartość transakcji na rynku gruntów inwestycyjnych w ubiegłym roku przekroczyła 5 mld zł, co było najlepszym wynikiem od 2006 roku. Największe zakupy gruntów dotyczyły segmentu mieszkaniowego. Zainteresowaniem inwestorów cieszyły się przede wszystkim obszary na obrzeżach dużych miast oraz położone bliżej centrum, które wymagają rewitalizacji. W 2017 roku i w I kwartale tego roku obserwowany jest także gigantyczny wzrost popytu w segmencie hoteli. Mimo obaw związanych z legislacją obecny rok dla całego rynku może być jeszcze lepszy niż poprzedni – oceniają eksperci Colliers International.
more
2015-01-12 | 06:45
Nieruchomości
W 2014 r. wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych sięgnęła 3 mld euro. Rośnie znaczenie miast regionalnych

W 2014 r. wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych sięgnęła 3 mld euro. Rośnie znaczenie miast regionalnych

W minionym roku wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych zmniejszyła się do około 3 mld euro z 3,2 mld euro w 2013 roku. Spadek przede wszystkim wynika z tego, że wiele transakcji rozpoczętych w 2014 roku zostanie zamkniętych dopiero w pierwszych miesiącach tego roku. Na rynku pojawia się coraz więcej inwestorów, którzy poszukują atrakcyjnych powierzchni biurowych, handlowych czy magazynowych, coraz częściej poza Warszawą.
more
2014-07-31 | 06:50
Nieruchomości
Szansa na rekordową liczbę transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w tym roku

Szansa na rekordową liczbę transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w tym roku

O jedną trzecią wzrosła wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w pierwszej połowie tego roku. Od stycznia do czerwca sięgnęła ona 1,4 mld euro (5,8 mld zł), a działania inwestorów miały miejsce nie tylko w Warszawie, lecz także w innych miastach. Połowę rynku stanowią powierzchnie biurowe, rośnie jednak udział sektora logistycznego. Inwestorzy liczą na stopę zwrotu w przedziale od 6 do 9 proc.
more

Trade

Polish consumers are more satisfied than Americans, with the customer satisfaction level being close to 80 percent

For six years the customer satisfaction index in Poland has grown by over 17 percentage points to nearly 78 percent, and it currently exceeds the customer satisfaction levels recorded in the USA and the United Kingdom. Service quality and its growing significance among businesses have had a tremendous impact on customer satisfaction. For the eleventh time the Customer Service Quality Star titles have been awarded to entrepreneurs recording the best results in this field.