News powiązane z Michał Stępniewski

2018-06-04 | 06:00
Stock market
Low turnover on the Polish stock exchange is a cause for concern. Investors’ knowledge on Polish market is still lacking News powiązane z Michał Stępniewski

Low turnover on the Polish stock exchange is a cause for concern. Investors’ knowledge on Polish market is still lacking

According to Michał Stępniewski, this trend on the Polish stock exchange, which has been noticeable for at least two years, is a disturbing one. The difficult situation of the Warsaw Stock Exchange was caused by very low turnover, which has arisen from insufficient activity of investors in financial and commodity markets. Education is indispensable for boosting the Polish stock exchange, because, as experts say,Poles’ awareness of capital markets is still low.
more
2018-05-17 | 06:25
Finanse
Niskie obroty na polskiej giełdzie są powodem do niepokoju. Wiedza inwestorów o polskim rynku wciąż niewielka

Niskie obroty na polskiej giełdzie są powodem do niepokoju. Wiedza inwestorów o polskim rynku wciąż niewielka

Od co najmniej dwóch lat trend na polskiej giełdzie jest niepokojący – uważa Michał Stępniewski, wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Zła sytuacja warszawskiego parkietu wynika z bardzo niskich obrotów, które są spowodowane niewielką aktywnością inwestorów na rynkach finansowym i towarowym. Do pobudzenia polskiej giełdy konieczna jest edukacja, bo jak podkreślają eksperci, świadomość Polaków o rynku kapitałowym wciąż jest niewielka.
more

Trade

Polish consumers are more satisfied than Americans, with the customer satisfaction level being close to 80 percent

For six years the customer satisfaction index in Poland has grown by over 17 percentage points to nearly 78 percent, and it currently exceeds the customer satisfaction levels recorded in the USA and the United Kingdom. Service quality and its growing significance among businesses have had a tremendous impact on customer satisfaction. For the eleventh time the Customer Service Quality Star titles have been awarded to entrepreneurs recording the best results in this field.